Make your own free website on Tripod.com
KELAB KOMPANG KOLEJ RAHMAN PUTRA - GEMA PUTRA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

Ahli-ahli

Buku Pelawat
 
BARISAN KEPIMPINAN MAJLIS PELAKSANA KELAB GEMA PUTRA
Carta Organisasi Kelab Gema Putra
Kelab Gema Putra mempunyai organisasi kepimpinannya sendiri. Majlis yang terdiri daripada mahasiswa-mahasiswi UTM (ahli kelab) ini dibantu oleh penasihat yang terdiri daripada Felo yang dilantik oleh penaung iaitu pengetua Kolej Rahman Putra. Dengan adanya kepimpinan sebegini, kegiatan kelab dapat dijalankan dengan lebih teratur dan berupaya menjalankan program-program dengan lebih berkesan.